Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom su osobe koje nailaze na teškoće u savladavanju svakodnevnih  studijskih obaveza zbog sljedećih bolesti i oštećenja:

  • oštećenje vida
  • oštećenje sluha
  • oštećenje govora
  • motorički poremećaji
  • kronične bolesti
  • psihičke bolesti i poremećaji
  • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
  • ostala zdravstvena stanja ili teškoće koje mogu utjecati na tijek studiranja.

 

Studenti mogu ostvariti status osobe s invaliditetom ako imaju odgovarajuće rješenje i/ili potvrdu o obliku i stupnju invaliditeta.


 

Zahtjev za pokretanje postupka donošenja preporuke

SOP-34-01 Savjetovalište za studente s poteškoćama u studiranju

SOP-35-01 Donošenje preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganj…


 

Kako bi ovakvim studentima osigurali  Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, mi smo svoje prostore i aktivnosti  prilagodili njihovim potrebama.

Koordinatori za studente s invaliditetom su educirane osobe koje im pomažu na različite načine: olakšavaju im komunikaciju s profesorima ili s administrativnim osobljem, brinu o osiguravanju pristupa u prostorije TVZ-a, posreduju u ostvarivanju njihovih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, itd.