Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom su osobe koje nailaze na teškoće u savladavanju svakodnevnih  studijskih obaveza zbog sljedećih bolesti i oštećenja:

 

  • oštećenje vida
  • oštećenje sluha
  • oštećenje govora
  • motorički poremećaji
  • kronične bolesti
  • psihičke bolesti i poremećaji
  • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
  • ostala zdravstvena stanja ili teškoće koje mogu utjecati na tijek studiranja.

 

Studenti mogu ostvariti status osobe s invaliditetom ako imaju odgovarajuće rješenje i/ili potvrdu o obliku i stupnju invaliditeta.


 

Zahtjev za pokretanje postupka donošenja preporuke

SOP-34-01 Savjetovalište za studente s poteškoćama u studiranju

SOP-35-02 Donošenje preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i načina polaganja ispita


 

Kako bi ovakvim studentima osigurali  Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, mi smo svoje prostore i aktivnosti  prilagodili njihovim potrebama.

Koordinatori za studente s invaliditetom su educirane osobe koje im pomažu na različite načine: olakšavaju im komunikaciju s profesorima ili s administrativnim osobljem, brinu o osiguravanju pristupa u prostorije TVZ-a, posreduju u ostvarivanju njihovih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, itd.

 

Edukativni priručnici „Studenti s invaliditetom“:

 

Opće smjernice

 

Prostorna pristupačnost

 

Pristup informacijama i uslugama

 

Izvođenje nastave i ishodi učenja

 

Mentorstvo i konzultacije

 

Međunarodna mobilnost studenata

 

Slobodno vrijeme

 

Psihosocijalne potrebe studenata

 

 

Zakoni

 

Zakon o suzbijanju diskriminacije

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

 

Zakon o listi tjelesnih oštećenja

 

Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

 

 

Deklaracija/konvencije/strategije

 

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

 

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

 

Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023.

 

Odluke

 

Odluka o osnivanju povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade RH

 

Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

 

Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20. i 2021./22.

 

Pravilnici

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

 

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom