Student Disability Services

This service supports disabled students. Our main objective is to provide advice and support. We help students who have problems related to dyslexia, mental health, physical and sensory impairments. We also give our best to improve access to all premises.

 

Who we support

Disability categories

 

  • Dyslexia or other Specific Learning Difficulties
  • Autistic Spectrum Disorder, including Asperger Syndrome
  • Visual Impairment
  • Hearing Impairment
  • Long-Term Illness
  • Mental Health Condition
  • Physical Impairment
  • Temporary Disability or injury

A student with a disability may submit a Request  for Academic Adjustments based on their disability.

 

Please contact us to discuss this further and we can explain in more detail who we support.

 


Zahtjev za pokretanje postupka donošenja preporuke

SOP-34-01 Savjetovalište za studente s poteškoćama u studiranju

SOP-35-02 Donošenje preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i načina polaganja ispita


Educational manual „Students with disability“:

 

Opće smjernice

 

Prostorna pristupačnost

 

Pristup informacijama i uslugama

 

Izvođenje nastave i ishodi učenja

 

Mentorstvo i konzultacije

 

Međunarodna mobilnost studenata

 

Slobodno vrijeme

 

Psihosocijalne potrebe studenata

 

 

Laws

 

Zakon o suzbijanju diskriminacije

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

 

Zakon o listi tjelesnih oštećenja

 

Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

 

 

Decrees/conventions/strategies

 

 

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

 

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

 

Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023.

 

 

Decisions

 

Odluka o osnivanju povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade RH

 

Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

 

Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20. i 2021./22.

 

 

Rule book

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

 

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom