Prof. dr. sc. Ljubica Matijević- Mašić, dr. med.

Prof. dr. sc. Ljubica Matijević- Mašić, dr. med.

Primarius,  viši znanstveni suradnik

Specijalist interne medicine i subspecijalist alergologije i kliničke imunologije

Ljubica Matijević  rođena 1949 godine.

1972 diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1973  redovni liječnički staž u Domu zdravlja Maksimir u Zagrebu.

1974 položila stručni ispit i  kao liječnik volonter interne medicine radi na Internom odjelu VB Zagreb.

1977 poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu iz biologije, smjer biomedicina- imunologija

1978 položila specijalistički ispit iz interne medicine te nastavila sa radom na Internom odjelu  iste ustanove, potom Nove i Opće bolnice i na Klinici za interne bolesti KB “Dubrava” Zagreb.

1979 poslijediplomski studij iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prva generacija.

Od 1979. rad u Alergološko imunološkoj ambulanti VB Zagreb , Nove i Opće bolnice i Zavoda za  kliničku imunologiju i reumatologiju KB Dubrava.

1982 Diploma o završenom prvom dijelu nastave poslijediplomskog studija iz Alergologije i kliničke imunologije.

1987 Diploma o završenom poslijediplomskom obrazovanju za znanstveno usavršavanje Alergologija i klinička imunologija i obranila magistarski rad pod naslovom “Varijable i standardizacija procjene atopijske reakcije kože” te stekla naslov magistra medicinskih znanosti.

1987 član Odbora za standardizaciju bioloških pripravaka JAZU te član Upravnog odbora Komisije za kliničku imunologiju zdravstva grada Zagreba.

1988 uvodi u rad protočni citometar Coulter u suradnji sa znanstvenicima iz Imunološkog Zavoda. Konzultant  kliničke imunologije  VB Zagreb.

1988 izabrana u znanstveno-istraživačko zvanje “znanstveni asistent” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i upisana u registar znanstvenih djelatnika u istom zvanju u znantsvenom području “medicina” pod matičnim brojem MB 141706.

1988 Stručno usavršavanje  na Imunološkom odjelu St Thomas Hospital u Londonu,  stručno usavršavanje Prof. D. Dumonde, uz potporu British Councila.

1988 jedan od utemeljitelja organizirane znanstveno- istraživačke  djelatnosti u VB Zagreb.

1989 naslov “primarius”, Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH.

1991 stručno usavršavanje na Odjelu za kliničku imunologiju Medizinische Universitätsklinik Graz kod Prof. G.Tilz-a.

1992 dopredsjednik Znanstveno nastavnog Vijeća Nove Bolnice Zagreb.

1993 obranila doktorsku disertaciju “Promjene imunoreaktivnosti u tijeku kronobiološkog ritma” i stekla naslov doktora medicinskih znanosti.

1993 pozvani član EAACI subkomiteta Physical Urticaria: Diagnostic Guidelines and Standardization of Challenge Procedures ( Dijagnostički naputci i standardizacija dijagnostičkih procedura ).

1994 Bibliografski podaci uvedeni u publikaciju “Who is Who in Croatian Medicine “.

1999 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva.

2001 dopredsjednik Vijeća za znanstvenu i nastavnu djelatnost KB Dubrava.

2001 Rješenje Ministarstva zdravstva- status specijaliste uže specijalnosti alergologije i kliničke imunologije.

2002 Rješenje Ministarstva zdravstva o članstvu u Povjerenstvu za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti .

2002 Glavni istraživač projekta: Kronobiološki mehanizmi u kliničkoj medicini (0198014)  Ministarstva znanosti i tehnologije RH.

2003 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- izbor u znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva.

2005 supotpisnik Sporazuma o znanstvenoj suradnji Instituta “Ruđer Bošković” i KBD.

2007 Rješenje  Matičnog povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva Vijeća veleučilišta i visokih škola Zdravstvenog veleučilišta  RH br. 02-399/2-2007 o ispunjavanju uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola RH za izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine iI zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina.

Sudjeluje u edukaciji specijalizanata interne medicine, kao  alergologije, kliničke imunologije i reumatologije. Nastavnik  u  poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području imunologije i stresa, Prehrambeno tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području Dijetetike,  dodiplimskoj nastavi na zdravstvenom veleučilištu  u Zagrebu u okviru kolegija Patofiziologija.Voditelj kolegija “Dijetetika” na zdravstvenom veleučilištu Sveučilišta u Dubrovniku

Autor niza stručnih i znanstvenih publikacija ( preko 5o  od kojih viđše od 10 citiranih u CC i Index medicus-u ) . Aktivno partipicira u radu niza stručnih i znanstvenih simpozija u zemlji i inozemstvu u području interne medicne, alergologije, kliničke imunologije i reumatologije.

  • Član Hrvatskog Društva za alergologiju i kliničku imunologiju
  • Član Hrvatskog  Društva za aterosklerozu
  • Član Hrvatskog imunološkog Društva
  • Član Hrvatskog reumatološkog Društva
  • Član Europske Akademije za Alergologiju i Kliničku imunologiju (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI)

Prof. dr. sc. Ljubica Matijević- Mašić, dr. med.

Primarius,  viši znanstveni suradnik

Specijalist interne medicine i subspecijalist alergologije i kliničke imunologije

Ljubica Matijević  rođena 1949 godine.

1972 diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1973  redovni liječnički staž u Domu zdravlja Maksimir u Zagrebu.

1974 položila stručni ispit i  kao liječnik volonter interne medicine radi na Internom odjelu VB Zagreb.

1977 poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu iz biologije, smjer biomedicina- imunologija

1978 položila specijalistički ispit iz interne medicine te nastavila sa radom na Internom odjelu  iste ustanove, potom Nove i Opće bolnice i na Klinici za interne bolesti KB “Dubrava” Zagreb.

1979 poslijediplomski studij iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prva generacija.

Od 1979. rad u Alergološko imunološkoj ambulanti VB Zagreb , Nove i Opće bolnice i Zavoda za  kliničku imunologiju i reumatologiju KB Dubrava.

1982 Diploma o završenom prvom dijelu nastave poslijediplomskog studija iz Alergologije i kliničke imunologije.

1987 Diploma o završenom poslijediplomskom obrazovanju za znanstveno usavršavanje Alergologija i klinička imunologija i obranila magistarski rad pod naslovom “Varijable i standardizacija procjene atopijske reakcije kože” te stekla naslov magistra medicinskih znanosti.

1987 član Odbora za standardizaciju bioloških pripravaka JAZU te član Upravnog odbora Komisije za kliničku imunologiju zdravstva grada Zagreba.

1988 uvodi u rad protočni citometar Coulter u suradnji sa znanstvenicima iz Imunološkog Zavoda. Konzultant  kliničke imunologije  VB Zagreb.

1988 izabrana u znanstveno-istraživačko zvanje “znanstveni asistent” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i upisana u registar znanstvenih djelatnika u istom zvanju u znantsvenom području “medicina” pod matičnim brojem MB 141706.

1988 Stručno usavršavanje  na Imunološkom odjelu St Thomas Hospital u Londonu,  stručno usavršavanje Prof. D. Dumonde, uz potporu British Councila.

1988 jedan od utemeljitelja organizirane znanstveno- istraživačke  djelatnosti u VB Zagreb.

1989 naslov “primarius”, Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH.

1991 stručno usavršavanje na Odjelu za kliničku imunologiju Medizinische Universitätsklinik Graz kod Prof. G.Tilz-a.

1992 dopredsjednik Znanstveno nastavnog Vijeća Nove Bolnice Zagreb.

1993 obranila doktorsku disertaciju “Promjene imunoreaktivnosti u tijeku kronobiološkog ritma” i stekla naslov doktora medicinskih znanosti.

1993 pozvani član EAACI subkomiteta Physical Urticaria: Diagnostic Guidelines and Standardization of Challenge Procedures ( Dijagnostički naputci i standardizacija dijagnostičkih procedura ).

1994 Bibliografski podaci uvedeni u publikaciju “Who is Who in Croatian Medicine “.

1999 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva.

2001 dopredsjednik Vijeća za znanstvenu i nastavnu djelatnost KB Dubrava.

2001 Rješenje Ministarstva zdravstva- status specijaliste uže specijalnosti alergologije i kliničke imunologije.

2002 Rješenje Ministarstva zdravstva o članstvu u Povjerenstvu za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti .

2002 Glavni istraživač projekta: Kronobiološki mehanizmi u kliničkoj medicini (0198014)  Ministarstva znanosti i tehnologije RH.

2003 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- izbor u znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva.

2005 supotpisnik Sporazuma o znanstvenoj suradnji Instituta “Ruđer Bošković” i KBD.

2007 Rješenje  Matičnog povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva Vijeća veleučilišta i visokih škola Zdravstvenog veleučilišta  RH br. 02-399/2-2007 o ispunjavanju uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola RH za izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine iI zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina.

Sudjeluje u edukaciji specijalizanata interne medicine, kao  alergologije, kliničke imunologije i reumatologije. Nastavnik  u  poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području imunologije i stresa, Prehrambeno tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području Dijetetike,  dodiplimskoj nastavi na zdravstvenom veleučilištu  u Zagrebu u okviru kolegija Patofiziologija.Voditelj kolegija “Dijetetika” na zdravstvenom veleučilištu Sveučilišta u Dubrovniku

Autor niza stručnih i znanstvenih publikacija ( preko 5o  od kojih viđše od 10 citiranih u CC i Index medicus-u ) . Aktivno partipicira u radu niza stručnih i znanstvenih simpozija u zemlji i inozemstvu u području interne medicne, alergologije, kliničke imunologije i reumatologije.

  • Član Hrvatskog Društva za alergologiju i kliničku imunologiju
  • Član Hrvatskog  Društva za aterosklerozu
  • Član Hrvatskog imunološkog Društva
  • Član Hrvatskog reumatološkog Društva
  • Član Europske Akademije za Alergologiju i Kliničku imunologiju (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI)