Nikolas Nožica, dr.med.

Nikolas Nozica-1Nikolas Nožica, dr. med., rođen je 19.01.1985. godine u Zagrebu.

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Kaliforniji, SAD. Godine 2003. vraća se u Hrvatsku gdje upisuje studij medicine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon 6 godina redovitog studiranja i stečene diplome s titulom liječnika opće medicine, primljen je kao stažist u Klinički bolnički centar Zagreb.

Ubrzo nakon odrađenog jednogodišnjeg staža, polaže državni ispit te dobija licencu za samostalni rad. Od tada (2010. godina) radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te je trenutačno zaposlenik Doma Zdravlja Zagreb-Centar.