Ivana Lazarić

Ivana Lazarić rođena je 1980. godine. Završila je opću gimnaziju i 2003. god. diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Radila je kao profesor klavira u Glazbenoj školi Pavla Markovca. Nakon što je u veljači 2010.god. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, završila je jednogodišnji pripravnički staž za Psihijatrijsku bolnicu Vrapče. Godinu dana je radila kao liječnik hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Od svibnja 2013. god. je na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u KBC Rebro.