Nataša Juničić, mag. psych

savjetnicaNataša Junićić rođena je 1988. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je akad. god. 2007./08., a završila 2010. godine. Iste godine upisala je diplomski studij psihologije na kojem je u svibnju 2013. godine s odličnom ocjenom obranila diplomski rad pod nazivom „Psihometrijska validacija Baterije testova divergentnog mišljenja“ pod mentorstvom dr.sc. Damira Ljubotine.

Na drugoj godini preddiplomskog studija sudjelovala je u izvođenju nastave iz kolegija Biološka psihologija i kao demonstratorica. Tijekom diplomskog studija obavljala je studentsku praksu u  Kliničkom bolničkom centru Rebro, pod mentorstvom prof. Leonide Akrap i to na Odjelu za shizofrenijuidrugepsihotičneporemećaje unutar Zavoda za integrativnu psihijatriju. U travnju 2013. godine sudjelovala je na međunarodnom znanstveno-stručnom psihologijskom skupu „21. Dani Ramira i Zorana Bujasa”.

Tijekom studija razvila je poseban znanstveni interes za sljedeće grane psihologije: socijalnu i kognitivnu, psihologiju rada i psihologiju obrazovanja, a od užih područja i tema zanimaju je psihologija kreativnosti i umjetnosti, umjetna inteligencija, psihološko savjetovanje, psihologija laganja i obmane kao i forenzička psihologija.

Trenutačno surađuje s dr. sc. Damirom Ljubotinom i dr.sc. Vesnom Vlahović-Štetić na članku o validaciji Baterije testova divergentnog mišljenja  koju su navedeni autori konstruirali, a pozvana je i na sudjelovanje u izradi priručnika za Bateriju.